Katsaus 2020

Katsaus 2020

TÄSSÄ ON KAIKKI OTSIKOT ILMAN TIETOJA. KUN ALOITAT UUDEN KATSAUKSEN, MUISTA KOPIOIDA TÄMÄ SIVU UUDEKSI SIVUKSI ILMAN TIETOJA, VAIN OTSIKOT MUKANA. VÄHENTÄÄ TYÖTÄ SEURAAVAN KERRAN ALOITETTAESSA, KUN EI TARVITSE POISTAA VANHOJA TIETOJA.

HUOM! Katsaussivut ovat koko ajan työn alla ja päivittyvät jatkuvasti. Mikäli haluat mukaan katsausten kirjoittajaksi tai sinulla on lisätietoja tai huomaat korjattavaa/muutettavaa/parannettavaa, ilmoita sähköpostilla sihteeri@lly.fi.

Katsaukseen kerätyt tiedot pohjautuvat Tiira-järjestelmään kirjattuihin havaintoihin. Mikäli jonkin lajin kohdalla on käytetty myös muualta saatuja tietoja, on lähde erikseen mainittu kyseisen lajin kohdalla.

Katsauksen tekohetkellä kaikkia havaintoja ei välttämättä ole varmistettu, esimerkiksi harvinaisuuksien osalta rariteettikomiteoissa (valtakunnalliset harvinaisuudet RK, alueelliset ARK). Lukijaa pyydetään tarvittaessa tarkistamaan havainnot Tiira-järjestelmästä ja rariteettikomiteoiden pöytäkirjoista.

Katsaus sisältää kaikki LLY:n alueella aikaisempinakin vuosina havaitut lajit. Kaikkia lajeja ei ole välttämättä havaittu ollenkaan katsausvuonna.

Sorsalinnut – Kanalinnut – Kuikkalinnut – Uikkulinnut – Ulappalinnut – Pelikaanilinnut – Haikaralinnut – Päiväpetolinnut – Jalohaukkalinnut – Kurkilinnut – Rantalinnut – Hietakanalinnut – Kyyhkylinnut – Käkilinnut – Pöllölinnut – Kehrääjälinnut – Kirskulinnut – Säihkylinnut – Tikkalinnut – VarpuslinnutSORSALINNUT

Kyhmyjoutsen


Pikkujoutsen


Laulujoutsen


Metsähanhi


Lyhytnokkahanhi


Tundrahanhi


Kiljuhanhi


Merihanhi


Lumihanhi


Kanadanhanhi


Valkoposkihanhi


Sepelhanhi


Ruostesorsa


Ristisorsa


Mandariinisorsa


Haapana


Amerikanhaapana


Harmaasorsa


Tavi


Sinisorsa


Nokisorsa


Jouhisorsa


Heinätavi


Lapasorsa


Punasotka


Amerikantukkasotka


Tukkasotka


Lapasotka


Haahka


Kyhmyhaahka


Allihaahka


Alli


Mustalintu


Pilkkaniska


Pilkkasiipi


Telkkä


Uivelo


Tukkakoskelo


Isokoskelo


KuparisorsaKANALINNUT

Viiriäinen


Pyy


Riekko


Kiiruna


Teeri


Metso


Peltopyy


FasaaniKUIKKALINNUT

Kaakkuri


Kuikka


Amerikanjääkuikka


JääkuikkaUIKKULINNUT

Pikku-uikku


Silkkiuikku


Härkälintu


Mustakurkku-uikkuULAPPALINNUT

MyrskylintuPELIKAANILINNUT

Suula


MerimetsoHAIKARALINNUT

Kaulushaikara


Lehmähaikara


Silkkihaikara


Jalohaikara


Harmaahaikara


Mustahaikara


KattohaikaraPÄIVÄPETOLINNUT

Mehiläishaukka


Haarahaukka


Merikotka


Pikkukorppikotka


Ruskosuohaukka


Sinisuohaukka


Arosuohaukka


Niittysuohaukka


Kanahaukka


Varpushaukka


Hiirihaukka


Piekana


Kiljukotka


Pikkukiljukotka


Maakotka


Arokotka


Keisarikotka


SääksiJALOHAUKKALINNUT

Pikkutuulihaukka


Tuulihaukka


Punajalkahaukka


Ampuhaukka


Nuolihaukka


Tunturihaukka


MuuttohaukkaKURKILINNUT

Luhtakana


Luhtahuitti


Pikkuhuitti


Ruisrääkkä


Liejukana


Nokikana


Kurki


Neitokurki


PikkutrappiRANTALINNUT

Avosetti


Meriharakka


Siperiankurmitsa


Kapustarinta


Tundrakurmitsa


Töyhtöhyyppä


Pikkutylli


Tylli


Kaspiantylli


Keräkurmitsa


Pikkukuovi


Kuovi


Mustapyrstökuiri


Punakuiri


Karikukko


Isosirri


Suokukko


Jänkäsirriäinen


Kuovisirri


Lapinsirri


Pulmussirri


Suosirri


Merisirri


Pikkusirri


Vesipääsky


Isovesipääsky


Rantakurvi


Rantasipi


Metsäviklo


Mustaviklo


Valkoviklo


Lampiviklo


Liro


Punajalkaviklo


Jänkäkurppa


Lehtokurppa


Taivaanvuohi


Heinäkurppa


Leveäpyrstökihu


Merikihu


Tunturikihu


Isokihu


Lunni


Riskilä


Ruokki


Pikkuruokki


Etelänkiisla


Pohjankiisla


Räyskä


Mustatiira


Valkosiipitiira


Kalatiira


Lapintiira


Pikkulokki


Jäälokki


Pikkukajava


Naurulokki


Mustanmerenlokki


Kalalokki


Selkälokki


Harmaalokki


Grönlanninlokki


Isolokki


MerilokkiHIETAKANALINNUT

 KYYHKYLINNUT

Kesykyyhky


Uuttukyyhky


Sepelkyyhky


Turkinkyyhky


Turturikyyhky


IdänturturikyyhkyKÄKILINNUT

KäkiPÖLLÖLINNUT

Huuhkaja


Tunturipöllö


Hiiripöllö


Varpuspöllö


Lehtopöllö


Viirupöllö


Lapinpöllö


Sarvipöllö


Suopöllö


HelmipöllöKEHRÄÄJÄLINNUT

KehrääjäKIRSKULINNUT

TervapääskySÄIHKYLINNUT

Kuningaskalastaja


Mehiläissyöjä


Vihermehiläissyöjä


Sininärhi


HarjalintuTIKKALINNUT

Käenpiika


Harmaapäätikka


Palokärki


Käpytikka


Valkoselkätikka


Pikkutikka


PohjantikkaVARPUSLINNUT


Arokiuru


Ylänkökiuru


Lyhytvarvaskiuru


Töyhtökiuru


Kangaskiuru


Kiuru


Tunturikiuru


Törmäpääsky


Kalliopääsky


Haarapääsky


Räystäspääsky


Ruostepääsky


Isokirvinen


Mongoliankirvinen


Nummikirvinen


Taigakirvinen


Metsäkirvinen


Niittykirvinen


Lapinkirvinen


Luotokirvinen


Keltavästäräkki


Sitruunavästäräkki


Virtavästäräkki


Västäräkki


Tilhi


Koskikara


Peukaloinen


Rautiainen


Punarinta


Satakieli


Sinirinta


Sinipyrstö


Mustaleppälintu


Leppälintu


Pensastasku


Sepeltasku


Mustapäätasku


Kivitasku


Nunnatasku


Sinirastas


Kirjorastas


Sepelrastas


Mustarastas


Ruostesiipirastas


Mustakaularastas


Räkättirastas


Laulurastas


Punakylkirastas


Kulorastas


Pensassirkkalintu


Vaaleakultarinta


Kultarinta


Ruokokerttunen


Viitakerttunen


Luhtakerttunen


Rusorintakerttu


Kirjokerttu


Hernekerttu


Pensaskerttu


Lehtokerttu


Mustapääkerttu


Idänuunilintu


Lapinuunilintu


Hippiäisuunilintu


Taigauunilintu


Sirittäjä


Tiltaltti


Pajulintu


Hippiäinen


Harmaasieppo


Pikkusieppo


Kirjosieppo


Pyrstötiainen


Valkopäätiainen


Sinitiainen


Talitiainen


Kuusitiainen


Töyhtötiainen


Viitatiainen


Hömötiainen


Lapintiainen


Pähkinänakkeli


Puukiipijä


Kuhankeittäjä


Pikkulepinkäinen


Mustaotsalepinkäinen


Isolepinkäinen


Närhi


Kuukkeli


Harakka


Pähkinähakki


Naakka


Mustavaris


Varis


Korppi


Kottarainen


Punakottarainen


Varpunen


Pikkuvarpunen


Peippo


Järripeippo


Keltahemppo


Viherpeippo


Tikli


Vihervarpunen


Hemppo


Vuorihemppo


Urpiainen


Tundraurpiainen


Kirjosiipikäpylintu


Pikkukäpylintu


Isokäpylintu


Aavikkotulkku


Punavarpunen


Taviokuurna


Punatulkku


Nokkavarpunen


Lapinsirkku


Pulmunen


Mäntysirkku


Keltasirkku


Peltosirkku


Pohjansirkku


Pikkusirkku


Kultasirkku


Pajusirkku


Mustapääsirkku


HarmaasirkkuTarha-/ häkkikarkulaiset:

Mustajoutsen


Tiibetinhanhi


Savannihaikara


Indigokardinaali


Turkoosikardinaali