Yhdistyksen syyskokous 2020

12.11.2020 17:30 - 18:30

Lapin Lintutieteellisen yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Käsitellään vähintään sääntömääräiset asiat. >>Asialista

Kokouksessa käsiteltävä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 löytyy >>Toimintakertomukset ja -suunnitelmat -sivulta.

Kokous järjestetään etäyhteydellä. Etäyhteyden tekninen ratkaisu on Googlen Hangouts Meet -sovellus, joka toimii joko verkkoselaimella tai mobiilisovelluksella. Ilmoitukset osallistumisesta etäyhteyden kautta pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteella sihteeri@lly.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan linkki kokoukseen ennen kokouksen alkua.

Jäsenistön toivotaan järjestävän paikallisia osallistumispisteitä, joista on yksi yhteys kokoukseen, ja paikalla mahdollisesti useampia osallistujia, luonnollisesti koronarajoitukset huomioiden.

Hallitus pyytää jäsenistöltä esityksiä uusiksi hallituksen jäseniksi. Etäyhteysmahdollisuuden käyttöönoton myötä tarve matkustamiseen kokouksiin on poistunut ja osallistuminen eri puolilta yhdistyksen aluetta on helpottunut siten merkittävästi.