Talvehtivien vesilintujen laskenta

01.01.2020 - 07.01.2020 Koko päivän varaus

Suomen talvehtivat vesilinnut lasketaan 1.-7.1.2020 osana Euroopanlaajuista selvitystä. Ensimmäisen kerran vesilintujen talvikannat arvioitiin Suomessa vuonna 2016. Kuten edelliselläkin laskentakerralla, on tulevan laskentakauden tulokset tarkoitus julkaista Linnut-vuosikirjassa paikallisyhdistyksittäin. Laskentojen avulla tutkitaan muun muassa kantojen ja talvilevinneisyyden muutoksia ja tunnistetaan vesilinnuille tärkeimmät talvehtimisalueet. Tulokset ovat tärkeitä esimerkiksi suojelualueverkoston täydentämisessä, mutta myös osana paikallista linnustonseurantaa.

Laskentoja koordinoivat valtakunnallisesti BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus.

Laskentojen yleisohjeet löytyvät alla olevasta linkistä, mutta tärkeimpiä kohtia on listattu alla.
https://www.birdlife.fi/vesilintujen-talvikanta-selvitetaan-osallistu-laskentoihin-tammikuussa/

Vaikka Lappi ei tietenkään ole Euroopan mittakaavassa erityisen merkittävä vesilintujen talvehtimisalue, kannattaa tiedettyjä/mahdollisia talvehtimispaikkoja kiertää tarkistamassa. Näin saadaan vertailutietoa niin menneisyyttä kuin tulevaisuuttakin ajatellen. Ilmaston nykyisellä lämpenemisvauhdilla lienee odotettavissa, että vesilintujenkin talvehtiminen Lapissa tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Tänä talvenahan sulilta on jo löytynyt vaikka mitä kummallisuuksia: pilkkasiipiä, mustalintuja, alleja ja jopa mustakurkku-uikku ja härkälintu! Ainakin uikut ja alli taitavat talvehtia ensi kertaa LLY:n alueella?

Samalla sulilta kannattaa tietenkin laskea ja kirjata Tiiraan myös koskikarat!

LLY:ssä laskentojen yhteyshenkilönä toimii Jukka Simula.