Rengastuksen perustentti

22.04.2018 12:00 - 13:00
Tavivaaran hautausmaan palvelurakennus
Address: Tavivaarantie 345, 96400 Rovaniemi, Suomi

Rengastuksen perustentti järjestetään Rovaniemellä Tavivaaran hautausmaan huoltorakennuksessa, Tavivaarantie 345. Jos tentti kiinnostaa, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

PERUSTENTTI sisältää 30 näytettä suomalaisista pesimälinnuista tai yleisistä läpimuut­ta­jis­ta. Jokaisen näyt­teen tarkastelua varten on käytettävissä kaksi minuuttia. Muiden apuvälineiden paitsi mi­tan (viivoitin tms.) käyt­tö on tentissä kiellettyä. Näytteistä on määritettävä laji. Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä = 3 virhepistettä. Hyväksytyssä suorituksessa rajoitettua pesäpoikaslupaa var­ten saa yleensä olla enintään 12 virhepistettä; joissakin erikoistapauksissa rajoitetun luvan voi saada myös suuremmalla virhepistemäärällä. Rajoitettu lupa voidaan 2–3 vuoden jälkeen laajentaa yleiseksi pe­sä­poi­kasluvaksi, jos perustentissä on saavutettu tulos 6 virhepistettä tai vähemmän. Tenttiin osallistuvan on ol­tava 17 vuotta täyttänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

Ismo Kreivi

aatelinen65(at)gmail.com