Aluerariteettikomitean kokous 13.2.2022

kirjoittaja | 25.3.2022

Kokouksessa käsiteltiin 28 havaintoa (10 vuosilta 2021–2022 sekä 18
vanhempaa) ja kolmen havainnon käsittely on yhä kesken. Lly:lle uudeksi lajiksi hyväksyttiin sepelsieppo. Useita idäntiltaltti-ilmoituksia voitiin hyväksyä komitealle tulleiden äänitteiden avulla. Idäntiltalttihavaintojen tarkistaminen on kuulunut alueellisille komiteoille vuoden 2018 alusta. Harvinaisuuksiksi epäiltyjen lintujen ääntelyä kannataa aina kun mahdollista äänittää dokumentiksi, vaikkapa puhelimen videointitoiminnolla.

Päätökset